Van harte welkom!

Wij zijn een netwerk van gepassioneerde bemiddelaars in familiezaken in Leuven en omstreken.

Het Forum Bemiddeling Leuven werd in het leven geroepen in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een groep van een veertigtal forumbemiddelaars in regio Leuven. Al onze leden hebben een opleiding bemiddeling gevolgd, zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en zijn actief als bemiddelaar.

Het Forum brengt bemiddelaars met verschillende achtergronden zoals psychologen, juristen, therapeuten, notarissen, advocaten, welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en economen samenen en verenigt deskundigheid, ervaring, theorie en praktijkkennis. Leden vullen elkaar aan en ontwikkelen samen -op gelijke voet- expertise. Forumbemiddelaars werken samen en geven elkaar feedback, wat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. De forumvergaderingen houden hen goed op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied bemiddeling en de relevante wetgeving.

Het Forum toont dat samenwerken vanuit verschillende achtergronden interessant is, en wil deze samenwerking bevorderen.